Yönetim Kurulu

Anasayfa » Yönetim Kurulu


A.Yunus SARIYILDIZ

Müdür, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bölüm Başkan Yardımcısı, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D. 2016, Marmara Üniversitesi.

Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçilmiş Çalışmaları: 2016 yılında Marmara Üniversitesinde Örgütsel Bağlılık ile İş Etiği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Bir Sağlık İşletmesi Örneği konulu doktora tezini yazdı. Performans Yönetiminde Başarının Sırrı: İletişim (2018), Sağlık Sektöründe Çalışanların İş Etiğini Değerlendirmeleri (2019), Örgütsel Bağlılık ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi (2019) konularında makaleleri yayınlandı. 2020 yılında da Örgütsel Bağlılık ve İş Etiği isimli kitabı yayınlanmıştır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B 220-2

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1549

Google AkademikYÖKSİS CV


 

Nurullah EREM
Müdür Yardımcısı, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 

Eğitim: Ph. D. 2015, İnönü Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ticaret, dış ticaret, gümrük, ithalat-ihracat yönetimi, ekonomik entegrasyon teorileri, gümrük birliği teorisi, dahilde işleme rejimi, gümrük rejimleri, serbest bölgeler, uluslararası lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi.

Seçilmiş Çalışmaları: “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin dış pazarlara açılmalarında uygulanan dış ticaret örgütlenme (birleşme) modelleri ve sektörel dış ticaret şirketlerinin rolü (Malatya’da uygulanabilirlik araştırması)” (1998) adlı yüksek lisans tezi ve “Gümrük Birliği sürecinde Türkiye imalat sanayii rekabet gücünün AB (15) ülkeleri ile karşılaştırmalı analizi:1989-2013” adlı doktora tezini yazdı.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, B203

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1529

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Abdullah Tahir ŞENSOY
Müdür Yardımcısı, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Öğretim Üyesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D. 2019, Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Biyomekanik, Sonlu Elemanlar Analizi, Sanal Cerrahi, Matematiksel Modelleme, Simülasyon, Biyomalzemeler, Optimizasyon, Tasarım ve İmalat.

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Distraksiyon osteogenezisinde sanal tedavi, Atatürk Üniversitesi

Doktora Tezi: Topolojik optimizasyon yöntemiyle tasarlanan yeni bir mandibular distraktörün teorik ve deneysel olarak değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 |

Google Akademik, YÖKSİS CV, Web of Science


 

Ali EKEN
Yönetim Kurulu Üyesi, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Öğretim Üyesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D. 2016, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Akışkan-yapı etkileşimi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Seçilmiş Çalışmaları: A parallel monolithic algorithm for the numerical simulation of large‐scale fluid structure interaction problems, A Eken, M Sahin, International Journal for Numerical Methods in Fluids 80 (12), 687-714. A parallel monolithic approach for fluid-structure interaction in a cerebral aneurysm, A Eken, M Sahin, Computers & Fluids 153, 61-7

Ofis: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Oda 135.

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 2116

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV


 

Kübra YILMAZTÜRK YILDIRIM 
Yönetim Kurulu Üyesi, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Öğretim Üyesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2019, İstanbul Arel Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bağlanma teorisi; bağlanmanın nörobiyolojisi, seksoloji- cinsel doyum, pozitif psikoloji; ontolojik iyi oluş, psikolojik sağlamlık, disosiyasyon ve disosiyatif kimlik bozukluğu, psikodrama; grup psikoterapileri, hipnoterapi, terapötik kartlarla bilinçdışı süreçlerin çalışılması, bilişsel-davranışçı psikoterapiler, çift ve aile danışmanlığı; ailede psikopatoloji ile çalışmak.
Seçilmiş Çalışmaları: “Bir Grup İlköğretim Öğrencisinin Ebeveyn Tutumları ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi” (2010) başlıklı yüksek lisans bitirme projesini ve “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” (2019) başlıklı doktora tezini yazdı. “Bağlanma, Mutluluk ve Cinsellik” (2021) yayın aşamasındaki kitabıdır. Ana-Baba Bağlanma Stilleri İle Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış, Bağlanma Ve Rol Kuramı Üzerinden Kültüre Ve Bireyin Hikâyesine Postmodern Bir Bakış, “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” makale ve bildirilerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A223-6

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1542

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV


 


Evrim DÜZENLİ
Yönetim Kurulu Üyesi, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Öğretim Üyesi, Mimarlık Bölümü

Eğitim: Ph.D. 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Modern Kilise Yapılarında Varlık-Mekân Araştırması

Doktora Tezi: Cumhuriyet Dönemi’nde (1923–1960) Modernite Düşüncesinin Mekânsal Kuruluşu: Merkez- Periferi Dinamikleri Bağlamında Trabzon Örneği

Ofis:

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 |1504

Academia


 

Güven Gürkan İNAN
Yönetim Kurulu Üyesi, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Öğretim Üyesi, Yöneylem Araştırması ABD

Eğitim: Ph.D. 2016, Heriot-Watt University, Birleşik Krallık

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Volume Flexibility in Manufacturing Environment; Case Study for Clothing Industry in Turkey, Cardiff University {Wales}

Doktora Tezi: Understanding the Development of Organisational Capabilities in the context of Micro Manufacturing Enterprises, Heriot-Watt University

Ofis: Mühendislik Fakültesi, 425

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 |

Google Akademik, YÖKSİS CV