Yönetim Kurulu

Anasayfa » Yönetim Kurulu


Engin BAYTÜRK

Müdür, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dekan Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi, Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2020, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Araştırma Alanları: Tesis yeri seçimi, Stokastik süreçler, Üretim planlaması ve kontrolü

Yüksek Lisans Tezi: Düşük talepli ürünlerde riskli değer yaklaşımıyla stok politikalarının optimizasyonu, İstanbul Üniversitesi

Doktora Tezi: Stokastik talepli sürekli çoklu tesis yeri seçim problemi için bulanık öbekleme tabanlı bir model, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ofis: Mühendislik Fakültesi, Z25
E-posta: [email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2046

Google AkademikYÖKSİS CV

 


 

Çağın BOLAT
Müdür Yardımcısı, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Malzeme Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph.D. 2022, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Malzeme Tasarım ve Davranışları, Üretim Teknolojileri, Kompozit

Yüksek Lisans Tezi: Orta Karbonlu DIN Ck45 Çeliğinin Elektrokimyasal Yöntemle Borlanması, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora Tezi: Investigation of fabrication optimization and physical and mechanical properties of metallic syntactic foams manufactured by cold chamber die casting, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 343

E-posta: [email protected]

Tel: +90 (362) 313 00 55 | 2034

Google Akademik | YÖKSİS

 


 

Bahadır KARAKOÇ
Müdür Yardımcısı, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Finans Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, Finans Anabilim Dalı

Eğitim: PhD 2019, Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumsal Finans, Varlık Yönetimi, Sermaye Yapısı, Şirket Yönetimi

Seçilmiş Çalışmaları: “Financial liquidity, financing constraints and financing patterns” isimli doktora tez çalışmasını tamamladı. Corporate growth – trade credit relationship: Evidence from panel of countries (2022), Information asymmetry, shortage of liquidity, and evidence on the role of credit sales in business-to-business marketing, (Yayın sürecinde), Ekonomik daralma dönemlerinde likidite kıtlığı ve ticari borç yönetimi (2021), Foreign capital, real sector financing and excessive leverage in Turkey: What went wrong(2020) makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A223-4
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |


Kadir DÖNMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölüm Başkanı, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D, 2022. Eskişehir Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:hava trafik yönetimi, hava trafik sistem optimizasyonu, matematiksel modelleme, doğrusal programlama, karma Ttam sayılı programlama, çok amaçlı programlama, stokastik programlama, havacılıkta insan faktörleri, hava trafik kontrol eğitiminin geliştirilmesi

Seçilmiş Çalışmaları: ”The effect of management practices on aircraft incidents”, ”Handling the pseudo-pilot assignment problem in air traffic control training by using NASA TLX”, “Aircraft Sequencing and Scheduling in Parallel-Point Merge Systems for Multiple Parallel Runways”, “Air traffic management in parallel-point merge systems under wind uncertainties”, “Evaluation of the performance of the multi-objective scalarization methods for the aircraft sequencing and scheduling problem using multi-criteria decision-making”.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055

Google Akademik,ResearchGateLinkedinYÖKSİS CV

 


 

Ebru ÇAVUŞOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Dr. Öğr. Üyesi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Eğitim: Doktora, 2021. Universitat Autònoma de Barcelona, Çeviri ve Kültürlerarası Çalışmalar (İngilizce) Doktora Programı.

Araştırma Alanları: Çeviribilim, Görsel ve İşitsel Çeviri, Altyazı ve Dublaj Çevirisi, Gönüllü Çeviri, Film Çalışmaları, Kültürel Çalışmalar, Localization, İngiliz Dili Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, Proje Temelli Öğrenme, İşbirliğine Yönelik Öğrenme.

Seçilmiş Çalışmaları: Volunteer Subtitle Translator Organizations as a Model for a Social Constructivist Approach adlı doktora tezini tamamlamıştır. (2021) Çeviribilim alanında yüksek lisans çalışmaları sırasında Universitat Rovira y Virgili’de Prof. Anthony Pym’le birlikte yapısalcı yaklaşım ve işbirliğine yönelik öğrenme temelli bir proje hazırlamıştır. (2016) Gönüllü olarak film eleştirisi ve röportajlar yazdığı Fil’m Hafızası isimli sosyal sinema platformunda yayınlanan yazılarının yanı sıra Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter isimli kitapta iki farklı bölümü yer almaktadır. Çeşitli televizyon kanallarına ve İKSV bünyesinde uluslararası film festivallerine yapmış olduğu altyazı ve dublaj çevirileri mevcuttur.

“ Dubbed or Doubted! Culture-specific references and their translation strategies in the English dubbing of the Turkish TV series ‘Ethos’ (2022), ‘WHY?’ BEHIND THE VOLUNTEER SUBTITLING – Research on the Motivation of Turkish Volunteer Subtitle Translators ” (2022), “ The Best of Both Worlds: From Volunteer Subtitling to Professional Subtitling ” (2021) uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, A Blok, A221-5
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055

Google AkademikYÖKSİS CV

 


Derya AKBULUT

Yönetim Kurulu Üyesi, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Endüstri Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2019, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Veri madenciliğinde optimizasyon, matematik-sezgiseller, stok kesim problemleri.

Yüksek Lisans Tezi: İki Boyutlu Düzensiz Şekilli Stok Kesim Problemi için Kenar Eşleme Yaklaşımı, Çankaya Üniversitesi

Doktora Tezi: Sınıflandırma ve Özellik Seçimi için Örtüşebilen Hiperkutu Kullanan Optimizasyon Yaklaşımları, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi, 242
E-posta: [email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |

YÖKSİS CV

 

Öğrenci Destek Hattı